FAQ - Spørsmål og svar

 

Åpning av Forms med Java Web Start (JWS)

JWS gjør at Forms-applikasjonen kjøres fra klientmaskinen og ikke via nettleser som det hittil har vært. Dermed kan vi bruke nettlesere som tidligere ikke har støttet OA, som f.eks Google Chrome, Microsoft Edge(på Windows 10) og nyeste Mozilla Firefox. Første gang man starter opp Forms med JWS er det noen få ting man skal merke seg:

Google Chrome:

Med Chrome vil man få følgende advarsel nederst i nettleseren:

Velg 'Keep' og filen frmservlet.jnlp (eller frmservlet(1).jnlp) vil da lastes ned og vises nederst i nettleseren:

Trykk på denne for å kjøre Forms-applikasjonen.

Edge:

Edge gir en liknende melding:

Trykk på 'Save' for å laste ned frmservlet.jnlp til klientmaskinen:

Trykk på 'Open' for å kjøre Forms.

Firefox:

Firefox gir følgende selvforklarende melding når Forms kjøres via JWS:

 

Pålogging OAPRD/OAKURS: Passordet fungerer ikke?

Nytt passord må:
 • inneholde minst 13 tegn
 • inneholde både bokstav(er) og tall/tegn
 • Ikke inneholde repetrende tegn (to like tegn etter hverandre)
 • ikke inneholde norske tegn (Æ,Ø og Å)
Nyttig tips:
 • Skriv det ned før du taster det inn.
  • Enklere å 'se' avvik fra kravene over, i tillegg til at passordet ennå er nytt.
 • Hvis du får "Pålogging mislyktes. Verifiser påloggingsopplysningene, eller kontakt systemansvarlig" er det enten feil passord eller sperret/utløpt konto.
  • kontoen sperres automatisk etter 5 feilpålogginger på rad. Systemansvarlig kan hjelpe med å gjenåpne kontoen.
 • Samme passord kan ikke benyttes på minst 1000 dager etter at det sist ble skiftet.

Pålogging OAPRD/OAKURS: Får ikke opp skjermbildene når man velger i menyen

Løsning 1

Kontroller at Java versjon 8 update 151 eller nyere, er installert på maskinen.

-Åpne ‘’Control Panel’’ ved å klikke på ‘’Start’’ – ‘Control Panel\Programs\Programs and Features’
Kontroller at programmet Java er installert og i riktig versjon.
Dersom det ikke er installert på maskinen, ta kontakt med lokal-IT.

Løsning 2

‘’Popup-blocker’’ blokkerer oppstart av skjermbildet.

-Når man har hentet opp OA-menyen, trykker du ned CTRL-tasten og holder den nede samtidig som du klikker på ønsket menyvalg med musa. Hold CTRL-tasten nede helt til skjermbilde kommer opp.


Hvis behov for assistanse, så ta kontakt med din IT-ansvarlige / IT-hjelp / Orakel-tjenesten

 


Hovedmenyen fungerer ikke, står undefined i steder for navn på ansvarsområder og knapper ser rare ut

Kompatibilitetsmodus / Compatibility view er ikke skrudd på. I menyen (du må kanskje trykke på alt-knappen for å se menyen) velg Tools og Compatibility view
Man blir mest sannsynlig kastet ut igjen, men logg på-knappen bør nå se riktig ut, dvs teksten inne i knappen. logg på pånytt.

Funksjonstaster: Hva er ny hurtigtast for F7, F8, F9 osv. ?

Hurtigtastene i 11i er ikke de samme som i 10.7
Tidligere F7 er nå F11
Tidligere F8 er nå Ctrl+F11
Tidligere F9 er nå Ctrl+L
Tidligere F10 er nå Ctrl+S

Printere: Jeg finner ikke min printer?

Etter overgang til pullprint heter printerne uio_pullprint_HP og uio_pullprint_RICOH for UiO, 
ntnu_print_xerox og ntnu_print_ricoh for NTNU og uib_pullprint for UiB

Rapport på skjerm er uleselig:

 
UiO: 
Noen av dere får åpnet rapporter og logger fra OA i Notepad eller Internet 
Explorer, og opplever at det som presenteres på skjermen er uleselig. Det 
er mulig å endre editor til Wordpad, og på den måten få teksten formatert 
på en leselig måte. Ta kontakt med lokal IT ansvarlig dersom dere har 
problemer med å se rapporter på skjerm.

Inngående faktura: usynlige konteringslinjer (UiO)

Det er blitt rapportert at noen fakturaer ikke viser konteringslinjene når man søker opp fakturaer i AP.
Dette gjelder fakturaer som er konvertert (oppgradering 11i) og som har 5-siffret bilagsnr., disse er 
konvertert med artskode: 8179 - Andre finanskostnader
Grunnen til at enhetene ikke får se konteringslinjene er at denne artskontien er knyttet opp til en 
sikkerhetsreglen som igjen er knyttet opp til alle institutt ansvarsområdene.
Løsning: benytt ansvarsområde 'Forespørselsmeny UiO' når du ønsker å se på disse fakturaene.

Leverandørmodul: Hva gjør jeg når feilmeldingen
'Det finnes ingen aktive betalingsteder for denne leverandøren' kommer i feltet 'Sted'?

UiO: 
VIKTIG ved søk etter riktig leverandør: 
Husk å bruke %-tegn foran/bak og gjerne midt i et leverandørnavn, da får du det 
'smarteste' treffet. 
-Eks. %UNIVERS% viser alle enten det er 'UNIVERSITET' eller UNIVERSITY', enten det er 
først eller sist i leverandørnavnet. 

Har man gjort flere forsøk på søk etter leverandører og fortsatt ikke finner 
leverandøren med aktivt betalersted, da må du velge 'DUMMY-LEVERANDØR' lev.nr 
80037375.

Leverandørmodul: Plukkliste fungerer ikke i feltet 'Sted'

-Plukklisten, Ctrl+L, for feltet 'Sted' kan kun brukes når leverandøren 
 har flere aktive betalersteder. På innenlandske leverandører vises bankkonto 
 i feltet 'Sted'.
-For å kontrollere bankkonto på utenlandske leverandører, registrer ferdig 
 fakturahode og lagre.
 Velg knappen 'Planlagte betalinger', velg arkfane 'Konto i remitteringsbank'. 
 I feltet 'Nummer' vises leverandørens bankkonto. 

Leverandørmodul: Når jeg søker opp en allerede registrert og lagret faktura som ikke er kontert,
og velger 'Enter'/'Konteringer, får jeg melding: 'ingen poster ble hentet av spørringen', hva betyr det ?

Bare klikk OK på meldingsboksen så kommer du inn i konteringsskjermbildet.
Det er ikke noe som påvirker registreringen, bortsett fra et tastetrykk ekstra.
Meldingen må vi leve med inntil videre, den er meldt til Oracle Support.
Meldingen kommer ikke hvis du registrerer fakturahode og går rett til 'Konteringer'. 
Da lagres registreringen, du får opp midlertidig bilagsnummer og kommer til 
konteringsskjermbilde.
Meldingen kommer heller ikke hvis man søker opp en faktura som allerede er kontert 
og velger 'Enter'/'Konteringer'.
Publisert 11. aug. 2006 14:03 - Sist endret 17. okt. 2019 15:28